22. 3. 2019
Dnes má meniny:
Beňadik

***
Novinky

Teraz máte možnosť dozvedieť sa odpovede na Vaše otázky priamo od odborníkov z praxe.

Interaktívny seminár pracovno-právne minimum manažéra po novele Zákonníka práceje určený pre vedúcich zamestnancov, kde  interaktívnym spôsobom dostanú odpoveď na

čítať ďalej

Ako zistíte, že Vám nehrozí žiadna sankcia za nesprávne vedenú pracovno-právnu dokumentáciu?

Nie ste

čítať ďalej

Praktický workshop na IAS/IFRS podľa Vašich potrieb

Blíži sa čas účtovných závierok a nechcete byť pod časovým stresom? V prípade, že máte povinnosť zostavovať závierku podľa

čítať ďalej

Staršie novinky

Ako zistíte, že Vám nehrozí žiadna sankcia za nesprávne vedenú pracovno-právnu dokumentáciu?

Nie ste si istý, že všetky procesy a pracovno-právna dokumentácia vo Vašej spoločnosti sú nastavené v zmysle platnej legislatívy? 

Stále sa meniace zákony a usmernenia môžu spôsobiť, že ste na niečo pozabudli, ale nechcete čakať na protokol z inšpektorátu práce.

Ponúkame:

AUDIT  PRACOVNO - PRÁVNEJ DOKUMENTÁCIE

obsahuje kontrolu agendy:

·   Predzmluvných vzťahov (pohovory, dotazníky)

·   Vznik pracovno-právnych vzťahov (Pracovné zmluvy, dohody, závislá práca, nelegálna práca)

·   Zmeny dohodnutých podmienok so zamestnancami (dodatky, preraďovanie zamestnancov)

·   Zabezpečenie ochrany osobných údajov

·   Zodpovednosť za škodu (dohody o zrážkach, hmotné zodpovednosti)

·   Vzdelávanie (dohody o zvyšovanie kvalifikácie)

·   Podniková sociálna politika (kolektívne vzťahy)

·   Skončenie pracovno-právneho vzťahu (náležitosti vedúce k platnosti)

Výstupom je vypracovanie analýzy s návrhmi na zefektívnenie vnútornej pracovnoprávnej dokumentácie, výsledkom ktorej je zosúladenie dokumentácie s potrebou zamestnávateľa ako aj s platnou legislatívou a minimalizáciou možných rizík.

Audit je realizovaný v spolupráci s odborníkmi s praxou v kontrolných úradov štátnej správy.