22. 3. 2019
Dnes má meniny:
Beňadik

***
Novinky

Práca a plat už veľmi nelákajú

Dávno sú preč časy, keď si v rámci získavania kvalitných kandidátov firmy vystačili s dobrou prácou a dobrým platom... Ak

čítať ďalej

Úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry

Na firemnú kultúru má veľký vplyv dokonalé správanie a konanie manažérov, t.j. ich spôsob komunikácie so spolupracovníkmi, osobný príklad,

čítať ďalej

Ako si stanoviť Víziu, Poslanie a Hodnoty Vašej spoločnosti?

Základným predpokladom prosperujúcej spoločnosti je, že všetci zamestnanci poznajú: smerovanie spoločnosti  poznajú potreby zákazníkov  pracujú podľa princípov,

čítať ďalej

Rozvoj ľudského kapitálu

Chcete byť zamestnávateľom, ktorý je prvý na zozname top talentov hľadajúcich vhodné uplatnenie? Pomôžeme Vám pritiahnuť a udržať talentovaných schopných zamestnancov s potenciálom pomocou rozvojového kaučingu.

Čo je rozvojový kaučing?

Rozvojový kaučing je vzájomná interakcia medzi kaučom a zamestnancom  za účelom rozvíjania jeho špecifických zručnosti a schopností vo  vybranej  profesionálnej oblasti a maximalizácie  jeho výkonnosti.

Pre zamestnávateľa je rozvojový kaučing odpoveďou na tieto otázky :

1.      Ako maximalizovať potenciál zamestnancov?

2.      Ako si udržať kľúčových hráčov v spoločnosti?

3.      Ako vytvoriť rozvojový plán pre identifikovaných nástupcov na kľučových pozíciách?

Čo ponúkame?

Úspech firmy závisí od ľudí.

Pomáhame Vám zlepšovať Vaše výsledky pomocou Vašich ľudských zdrojov.

Rozvojový kaučing pomáha udržať talenty vo Vašej spoločnosti a maximalizuje využitie ich potenciálu v prospech Vašej firmy.  Zároveň je dlhodobým motivátorom a zamestnaneckým benefitom pre Vašich zamestnacov.

Pomôžeme Vám pri príprave kontinuálneho plánu vzdelávania Vašich zamestnancov, na základe analýzy vzdelávacích a rozvojových potrieb spoločnosti aj jednotlivcov. V spolupráci s Vami stanovíme rozvojové ciele, systém plánovania kariéry zamestnancov, nastavíme systém identifikácie kľúčových zamestnancov a formy ich motivácie a retencie v súlade s predstavami spoločnosti. Pripravíme plán rozvoja pre Vašich vedúcich zamestnancov, s tréningami zameranými na posilnenie ich manažérskych, vodcovských a organizačných schopností a zručností.

Ako pracujeme?

Na základe výsledkov analýzy, pripravíme individuálny plán rozvoja, kde zohľadníme potreby spoločnosti v zmysle vytýčenej stratégie a stanovených cieľov a taktiež rozvojové ašpirácie zamestnanca. Plán rozvoja bude obsahovať kalkuláciu nákladov a naše odporúčania v prípade viacerých alternatív. Súčasťou je aj pravidelná spätná väzba na kvalitu dodávanej služby a kontinuálne poradenstvo v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.