22. 3. 2019
Dnes má meniny:
Beňadik

***
Novinky

Práca a plat už veľmi nelákajú

Dávno sú preč časy, keď si v rámci získavania kvalitných kandidátov firmy vystačili s dobrou prácou a dobrým platom... Ak

čítať ďalej

Úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry

Na firemnú kultúru má veľký vplyv dokonalé správanie a konanie manažérov, t.j. ich spôsob komunikácie so spolupracovníkmi, osobný príklad,

čítať ďalej

Ako si stanoviť Víziu, Poslanie a Hodnoty Vašej spoločnosti?

Základným predpokladom prosperujúcej spoločnosti je, že všetci zamestnanci poznajú: smerovanie spoločnosti  poznajú potreby zákazníkov  pracujú podľa princípov,

čítať ďalej

Implementácia systémov riadenia ľudských zdrojov

Ak ste spoločnosť, ktorá práve začala s podnikaním a potrebujete poradiť ako nastaviť procesy riadenia ľudských zdrojov, prípadne ste rýchlo rozrastajúca sa spoločnosť a na tieto činnosti nemáte čas a ľudské zdroje, či spoločnosť etablovaná na trhu, ale hľadajúca nové efektívnejšie riešenia, radi Vám pomôžeme s nastavením systémov ako je:

ADAPTÁCIA
  • Vypracovanie adptačného plánu a príručky pre novonastupeného zamestnanca
ODMEŇOVANIE
  • Nastavením vybraného systému odmeňovania, jeho finančných aj nefinančných zložiek Vám pomôžeme stať sa motivujúcim zamestnávateľom
RIADENIE VÝKONNOSTI
  • V súlade s Vašou firemnou stratégiou a cieľmi Vam pripravime systém riadenia výkonnosti zamestnancov vo Vašej spoločnosti. Zabezpečíme preškolenie všetkých zamestnancov
ZAMESTNANECKÉ VZŤAHY A INTERNÁ KOMUNIKÁCIA
  • Vieme, že Vás zaujíma aká je atmosféra na pracovisku, akým spôsobom sa rozhodnutia a ciele manažmentu dostanú až k líniovým zamestnancom. Pripravíme Vám systém smerníc upravujúcich vzťahy na pracovisku /pracovný poriadok, organizačný poriadok, kolektívna zmluva/, informujúcich Vašich zamestnancov o firemných hodnotách a pravidlách.