22. 3. 2019
Dnes má meniny:
Beňadik

***
Novinky

Práca a plat už veľmi nelákajú

Dávno sú preč časy, keď si v rámci získavania kvalitných kandidátov firmy vystačili s dobrou prácou a dobrým platom... Ak

čítať ďalej

Úloha manažéra pri zmene firemnej kultúry

Na firemnú kultúru má veľký vplyv dokonalé správanie a konanie manažérov, t.j. ich spôsob komunikácie so spolupracovníkmi, osobný príklad,

čítať ďalej

Ako si stanoviť Víziu, Poslanie a Hodnoty Vašej spoločnosti?

Základným predpokladom prosperujúcej spoločnosti je, že všetci zamestnanci poznajú: smerovanie spoločnosti  poznajú potreby zákazníkov  pracujú podľa princípov,

čítať ďalej

Interné poradenstvo

Nie ste si istý, že všetky procesy vo Vašej spoločnosti sú nastavené v zmysle platnej legislatívy. Stále sa meniace zákony a usmernenia môžu spôsobiť, že ste na niečo pozabudli, ale nechcete čakať na protokol z inšpektorátu práce. Ponúkame:

Analýzu súčasného stavu Vašej spoločnosti
  • Vypracovanie analýzy
  • Vypracovanie Akčného plánu opatrení
  • Stanovenie priorít
Pracovno-právne poradenstvo pre manažérov a zamestnancov
  • Začiatok, zmena, skončenie pracovného pomeru
  • Práva, povinnosti a zodpovednosti vedúcich zamestnancov
  • Vypracovanie smerníc spojených s riadením ľudských zdrojov /Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Mzdový predpis, Smernica na ochranu osobných údajov....
  • Poradenstvo pri reštrukturalizácii spoločnosti